Cleanergy Solutions Technology.co.,Ltd

CleanEnergy Solution Technology.
นวัตกรรมที่ดีต้องสามารถเชื่อมต่อ"ธรรมชาติ"Team CleanEnergy
ทีมงานมืออาชีพ ทำให้งานสำเร็จตรงตามที่ได้รับมอบ


1. เราออกแบบแผนดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องและเข้ากับระบบการทำงานของคุณ
2. เราต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียด และประเมินผลในทุกครั้งในช่วงการดำเนินงาน
3. เราสร้างสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา และส่งต่อสิ่งดีนั้นให้กับคุณ
4. เราติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมืออาชีพและใส่ใจทุกรายละเอียด
5. เราทำงานร่วมกับระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่นเพื่อขออนุญาติและดำเนินการติดต่อรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในข้อจำกัดของรัฐอย่างเคร่งครัด
6. เราทำงาน และประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายและติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด

Eco Energy
benefits

CleanEnergy Solutions Technology

RENEWABLE ENERGY & SOLAR CELL

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

LOGISTICS SOLUTIONS

CAR EV หลากหลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมที่สุดในธุรกิจของลูกค้า และเรายังมีโซลูชั่นแห่งการเชื่อมต่อนวัตกรรมการขนส่ง ต่างๆอย่างครบวงจร

Monitor and report system controller for Clean Energy.
production

15-35%

Energy save

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้ อัตราการใช้พลังงานสะอาดลดได้ 15-35%.

Cleaner

แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกอบอุ่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์นำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงอุลตราไวโอเลตที่มากับแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื่อโรค.